• Seçim Araştırmaları
  Piyasa Araştırmaları
  Sosyal Araştırmalar
  Güncel Araştırmalar
 • Anket Veri Girişi
  Örneklem Tahmini
  İstatistik Analiz
  Tablolama
  Bulgular
  Yorumlama
  Grafikler
 • Başarınız için yanınızdayız!
  Geleceğiniz için çalışıyoruz
 • Anket Danışmanlığı
  Spss Danışmanlığı
  İstatistiksel Tez Danışmanlığı

İstar Akademi

 • 13.00 - 18.00
 • Online
 • 24.03.2018

24 - 25 Mart Online Amos Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi

Eğitim içeriği;  Ölçğlecek yapının belirlenmesi Madde havuzunun oluşturulması Ölçme biçiminin belirlenmesi Başlangıç madde havuzunun uzman değerlendirilmesi Deneme uygulamasının yapılması Madde analizinin yapılması Güvenirlik ve geçerlilik testi Ölçek uzunluğunun uygun hale getirilmesi AMOS için SPSS Temel yapısal eşitlik kavramları Yol analizi YEM'de uyum indeksleri Doğrulayıcı faktör analizi Modelleme mantığı YEM'de modelleme mantığı AMOS ile regresyon analizi AMOS ile Aracılık Testleri AMOS ile yapısal YEM analizlerinin raporlanması Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.  ...

Nisan 07 2018
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Temel Düzey SPSS Eğitimi (7 - 8 Nisan 2018)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...


Nisan 21 2018
 • 13.00 - 18.00
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (21 - 22 Nisan 2018)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

DEVAMI

Ne diyorlar ?

Online Eğitim Yorumları

Bizden Haberler

Biyoistatistiksel danışmanlık

BİYOİSTATİSTİK DANIŞMANLIK

Medikal araştırmalarınızın istatistiksel değerlendirilmesinde konusunda uzman, biyoistatistik alanında akademik yetkinlik sahibi uzmanlarımız tarafından en uygun yöntemler kullanılarak ve çalışma protokolü amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

Ortaya çıkan sonuçlar tablo, grafik ve şekiller kullanılarak yapılan görsel bir destekle istatistik analiz raporu haline getirilir. Sonuçların kullanım amacına uygun olarak prezentasyon olarak da hazırlanabilir..