İstar Akademi

Güncel Eğitimler


Ocak 25 2019
 • 10.00 - 16.00
 • Online

Online Amos İle Ölçek Geliştirme Uygulamalı YEM Eğitimi (25 - 26 - 27 Ocak 2019)

Eğitim içeriği;  Ölçülecek yapının belirlenmesi Madde havuzunun oluşturulması Ölçme biçiminin belirlenmesi Başlangıç madde havuzunun uzman değerlendirilmesi Deneme uygulamasının yapılması Madde analizinin yapılması ...

Online Amos İle Ölçek Geliştirme Uygulamalı YEM Eğitimi (25 - 26 - 27 Ocak 2019) Online istarakademi.com

Ocak 26 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Temel Düzey SPSS Eğitimi İzmir (26 - 27 Ocak 2019)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Temel Düzey SPSS Eğitimi İzmir (26 - 27 Ocak 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Şubat 01 2019
 • 18.00 - 21.00
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (1 - 2 - 3 Şubat 2019)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (1 - 2 - 3 Şubat 2019) Online istarakademi.com

Şubat 02 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (2 - 3 Şubat 2019)

Eğitim içeriği  Nitel Araştırmaların Doğası Temel Nitel Araştırma Desenleri Araştırma Desenine Uygun Veri Toplama Aracının Belirlenmesi Görüşme Sorularının Hazırlanması Süreci ...

Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (2 - 3 Şubat 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Şubat 09 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (9 - 10 Şubat 2019)

Eğitim içeriği  Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma MaxDicto İşlevleri Betimsel Analiz Karşılaştırmalı Analiz İlişkisel Analiz Eğitim sonunda katılım belgesi ...

Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (9 - 10 Şubat 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Şubat 15 2019
 • 18.00 - 21.00
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (15 - 16 - 17 Aralık 2019)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (15 - 16 - 17 Aralık 2019) Online istarakademi.com

Şubat 16 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Temel Düzey SPSS Eğitimi İzmir (16 - 17 Şubat 2019)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Temel Düzey SPSS Eğitimi İzmir (16 - 17 Şubat 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Şubat 22 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online NVivo İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (22 - 23 - 24 Şubat 2019)

Eğitim içeriği  Nitel Araştırmalarla İlgili Genel Bilgilendirme NVivo 12 Programı İlgili Genel Bilgilendirme NCapture Kullanımı Case Oluşturma NVivo 12 İle Kodlama Framework Matrix ve Relationship Oluşturma ...

Online NVivo İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (22 - 23 - 24 Şubat 2019) Online istarakademi.com

Şubat 23 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

İleri Düzey SPSS Eğitimi İzmir (23 - 24 Şubat 2019)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi Çok Değişkenli Normallik Analizi Korelasyon Analizi ...

İleri Düzey SPSS Eğitimi İzmir (23 - 24 Şubat 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Geçmiş Eğitimler


Aralık 15 2018
 • 10.00 - 16.00
 • izmir

İleri Düzey SPSS Eğitimi İzmir (15 - 16 Aralık 2018)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi Çok Değişkenli Normallik Analizi Korelasyon Analizi ...


Aralık 15 2018
 • 13.00 - 18.00
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (15 - 16 Aralık 2018)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...


Aralık 08 2018
 • 10.00 - 16.00
 • izmir

Temel Düzey SPSS Eğitimi İzmir (8 - 9 Aralık 2018)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...


Kasım 16 2018
 • 18.00 - 21.00
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (16 - 17 - 18 Kasım 2018)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi Çok Değişkenli Normallik Analizi ...


İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri