İstar Akademi

Güncel Eğitimler


Mart 23 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

AMOS Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (23 - 24 Mart 2019)

Eğitim içeriği; AMOS Programı Kullanımı Temel Yapısal Eşitlik Kavramları YEM'de Uyum İndexleri Doğrulayıcı Faktör Analizi Modelleme Mantığı YEM'de Modelleme Testleri ...

AMOS Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (23 - 24 Mart 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Mart 30 2019
 • 13.00 - 17.00
 • İzmir

G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi İzmir (30 Mart 2019)

Eğitim içeriği;  Örnek genişliğini etkileyen faktörler Prevelans çalışmalarına örnek genişliği belirleme İki bağımlı/bağımsız gruptan elde edilen ortalamaları karıştırmak için örnek genişliği belirleme ...

G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi İzmir (30 Mart 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Nisan 05 2019
 • 19.00 - 21.00
 • Online

Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi Online (5 - 6 - 7 Nisan 2019)

Eğitim içeriği  Nitel Araştırmaların Doğası Temel Nitel Araştırma Desenleri Araştırma Desenine Uygun Veri Toplama Aracının Belirlenmesi Görüşme Sorularının Hazırlanması Süreci ...

Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi Online (5 - 6 - 7 Nisan 2019) Online istarakademi.com

Nisan 06 2019
 • 13.00 - 17.00
 • Online

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (6 Nisan 2019)

Eğitim içeriği;  Örnek genişliğini etkileyen faktörler Prevelans çalışmalarına örnek genişliği belirleme İki bağımlı/bağımsız gruptan elde edilen ortalamaları karıştırmak için örnek genişliği belirleme ...

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (6 Nisan 2019) Online istarakademi.com

Nisan 12 2019
 • 10.00 - 16.00
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (12 - 13 - 14 Nisan 2019)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (12 - 13 - 14 Nisan 2019) Online istarakademi.com

Nisan 13 2019
 • 09:00 - 16:30
 • Kahramanmaraş

Endnote & G-Power Güç Analizi Eğitimi (13 Nisan 2019 - K.maraş)

Endnote ile Makale ve Tez Yazımı Endnote ile kolay makale ve tez yazımı. Kişisel ve ortak referans oluşturma ve kaynakça kütüphaneleri oluşturma. Makale ve tezlerin otomatik kaynakçalarını oluşturma. Makale ve tezlerde bibliyografya oluşturma. Ortak çalışmalarınızda referans ve kütüphane ...

Endnote & G-Power Güç Analizi Eğitimi (13 Nisan 2019 - K.maraş) Kahramanmaraş Kahramanmaraş

Nisan 13 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Temel Düzey SPSS Eğitimi İzmir (13 - 14 Nisan 2019)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Temel Düzey SPSS Eğitimi İzmir (13 - 14 Nisan 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Nisan 19 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (19 - 20 - 21 Nisan 2019)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi Çok Değişkenli Normallik Analizi ...

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (19 - 20 - 21 Nisan 2019) Online istarakademi.com

Nisan 20 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

AMOS Uygulamalı Ölçek Gelistirme ve Uyarlama Eğitimi (20 - 21 Nisan 2019)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...

AMOS Uygulamalı Ölçek Gelistirme ve Uyarlama Eğitimi (20 - 21 Nisan 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Nisan 26 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Gelistirme ve Uyarlama Eğitimi (26 - 27 - 28 Nisan 2019)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Gelistirme ve Uyarlama Eğitimi (26 - 27 - 28 Nisan 2019) Online istarakademi.com

Nisan 26 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (26 - 27 - 28 Nisan 2019)

Eğitim içeriği  Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma MaxDicto İşlevleri Betimsel Analiz Karşılaştırmalı Analiz İlişkisel Analiz Eğitim sonunda katılım belgesi ...

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (26 - 27 - 28 Nisan 2019) Online istarakademi.com

Geçmiş Eğitimler


Mart 16 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Temel Düzey SPSS Eğitimi İzmir (16 - 17 Mart 2019)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...


Mart 09 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

AMOS Uygulamalı Ölçek Gelistirme ve Uyarlama Eğitimi (9 - 10 Mart 2019)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...


Mart 08 2019
 • 18.00 - 21.00
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (8 - 9 - 10 Mart 2019)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi Çok Değişkenli Normallik Analizi ...


Mart 02 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

NVivo İle Nitel Veri Analizi Eğitimi İzmir (2 - 3 Mart 2019)

Eğitim içeriği Nitel Araştırmalarla İlgili Genel Bilgilendirme NVivo 12 Programı ile İlgili Genel Bilgilendirme Ncapture Kullanımı Case Oluşturma Nvivo 12 ile Kodlama Framework Matrix ve Relationship Oluşturma ...


Mart 01 2019
 • 19.00 - 21.00
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (1 - 2 - 3 Mart 2019)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...


Şubat 23 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

İleri Düzey SPSS Eğitimi İzmir (23 - 24 Şubat 2019)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi Çok Değişkenli Normallik Analizi Korelasyon Analizi ...


Şubat 23 2019
 • 10.00 - 16.00
 • K.Maraş

Temel Düzey SPSS Eğitimi K.Maraş (23 - 24 Şubat 2019)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...


İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri