İstar Akademi

Güncel Eğitimler


Haziran 28 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online Eviews ile Ekonometrik Analiz eğitimi (28 - 29 - 30 Haziran 2019)

Bu eğitimden kazanacaklarınız Temel Kavramlar Basit Regresyon Modeli Çoklu Regresyon Modeli Model Spefikasyonu Otokorelasyon Testi Farklı Varyans Analizi Çoklu Doğrusal Bağlantı Testi ...

Online Eviews ile Ekonometrik Analiz eğitimi (28 - 29 - 30 Haziran 2019) Online istarakademi.com

Haziran 29 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi

Eğitim içeriği; AMOS Programı Kullanımı Temel Yapısal Eşitlik Kavramları YEM'de Uyum İndexleri Doğrulayıcı Faktör Analizi Modelleme Mantığı YEM'de Modelleme Testleri ...

Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Temmuz 01 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Temel Düzey SPSS Eğitimi (1 - 2 Temmuz 2019)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Temel Düzey SPSS Eğitimi (1 - 2 Temmuz 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Temmuz 01 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

AMOS ile İleri Düzey Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (1 - 2 Temmuz 2019)

Eğitim içeriği;  Yem Varsayımları Çoklu Grup Analizi Nested Modelleri Uyum Ölçümleri Kayıp Veri Bootstraping Normallik Testi ...

AMOS ile İleri Düzey Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (1 - 2 Temmuz 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Temmuz 05 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Sağlık Alanında Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi Online (5 - 6 - 7 - 8 Temmuz 2019)

Bu eğitimden kazancaklarınız Anket Tasarımı SPSS'e Giriş Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Parametrik ve Non Parametrik Testler Güvenirlik Analizi Korelasyon Analizi ...

Sağlık Alanında Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi Online (5 - 6 - 7 - 8 Temmuz 2019) Online istarakademi.com

Temmuz 06 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Akademisyenlere Yönelik Powerpoint, Word ve İleri Düzey Excel Eğitimi (6 - 7 Temmuz 2019))

Eğitimden kazanacaklarınız, Pencere Elemanları ve Görüntüleme Biçimleri Dosya İşmeleri, Hücrelerde Çalışma Çalışma Sayfası Ayarları ve Yazdırma Seçenekleri Biçimlendirme İşmeleri Verilerin Analizleri Formüller Araçları Kullanma Metin İşlemleri ...

Akademisyenlere Yönelik Powerpoint, Word ve İleri Düzey Excel Eğitimi (6 - 7 Temmuz 2019)) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Temmuz 08 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Sağlık Alanında Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (8 - 11 Temmuz 2019)

Bu eğitimden kazancaklarınız Anket Tasarımı SPSS'e Giriş Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Parametrik ve Non Parametrik Testler Güvenirlik Analizi Korelasyon Analizi ...

Sağlık Alanında Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (8 - 11 Temmuz 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Temmuz 12 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online Akademisyenlere Yönelik Powerpoint, Word ve İleri Düzey Excel Eğitimi (12 - 13 - 14 Temmuz 2019)

Eğitimden kazanacaklarınız, Pencere Elemanları ve Görüntüleme Biçimleri Dosya İşmeleri, Hücrelerde Çalışma Çalışma Sayfası Ayarları ve Yazdırma Seçenekleri Biçimlendirme İşmeleri Verilerin Analizleri Formüller Araçları Kullanma Metin İşlemleri ...

Online Akademisyenlere Yönelik Powerpoint, Word ve İleri Düzey Excel Eğitimi (12 - 13 - 14 Temmuz 2019) Online istarakademi.com

Temmuz 13 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Nvivo ile Nitel Veri Analizi Eğitimi (13 - 14 Temmuz 2019)

Eğitim içeriği Nitel Araştırmalarla İlgili Genel Bilgilendirme NVivo 12 Programı ile İlgili Genel Bilgilendirme Ncapture Kullanımı Case Oluşturma Nvivo 12 ile Kodlama Framework Matrix ve Relationship Oluşturma ...

Nvivo ile Nitel Veri Analizi Eğitimi (13 - 14 Temmuz 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Temmuz 18 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Eviews ile Ekonometrik Analiz eğitimi (18 - 19 Temmuz 2019)

Bu eğitimden kazanacaklarınız Temel Kavramlar Basit Regresyon Modeli Çoklu Regresyon Modeli Model Spefikasyonu Otokorelasyon Testi Farklı Varyans Analizi Çoklu Doğrusal Bağlantı Testi ...

Eviews ile Ekonometrik Analiz eğitimi (18 - 19 Temmuz 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Temmuz 19 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online AMOS ile İleri Düzey Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (19 - 20 - 21 Temmuz 2019)

Eğitim içeriği;  Yem Varsayımları Çoklu Grup Analizi Nested Modelleri Uyum Ölçümleri Kayıp Veri Bootstraping Normallik Testi ...

Online AMOS ile İleri Düzey Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (19 - 20 - 21 Temmuz 2019) Online istarakademi.com

Temmuz 20 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Maxqda ile İleri Düzey Akademik Raporlama Eğitimi (20 - 21 Temmuz 2019)

Eğitim içeriği; MAXQDA ile bir projenin kodlamalarını ve kategorileştirmelerini yapmak Analiz basamaklarını ileri düzeyde kullanmak ve yorumlamak Takım çalışması yapmak ...

Maxqda ile İleri Düzey Akademik Raporlama Eğitimi (20 - 21 Temmuz 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Temmuz 25 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

R Programlama Dili ile Veri Analizi Eğitimi

Eğitim içeriği  R ve Rstudio'ya Giriş R Paketleri R Veri İçeri Aktarma Veri Yapısı Veri Analizi Lineer Logistic Regresyon Decision Trees Random Forest Örnek Proje Uygulamaları ...

R Programlama Dili ile Veri Analizi Eğitimi İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Temmuz 26 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online Amos İle Ölçek Geliştirme Eğitimi (26 - 27 - 28 Temmuz 2019)

Eğitim içeriği;  Ölçülecek yapının belirlenmesi Madde havuzunun oluşturulması Ölçme biçiminin belirlenmesi Başlangıç madde havuzunun uzman değerlendirilmesi Deneme uygulamasının yapılması Madde analizinin yapılması ...

Online Amos İle Ölçek Geliştirme Eğitimi (26 - 27 - 28 Temmuz 2019) Online istarakademi.com

Temmuz 29 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online Endnote ile Makale ve Tez Yazımı (29 - 30 Temmuz 2019)

Endnote ile Makale ve Tez Yazımı Endnote ile kolay makale ve tez yazımı. Kişisel ve ortak referans oluşturma ve kaynakça kütüphaneleri oluşturma. Makale ve tezlerin otomatik kaynakçalarını oluşturma. Makale ve tezlerde bibliyografya oluşturma. Ortak çalışmalarınızda referans ve kütüphane ...

Online Endnote ile Makale ve Tez Yazımı (29 - 30 Temmuz 2019) Online istarakademi.com

Ağustos 02 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (2 - 3 - 4 Ağustos 2019)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (2 - 3 - 4 Ağustos 2019) Online istarakademi.com

Ağustos 03 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Endnote ile Makale ve Tez Yazımı (3 Ağustos 2019)

Endnote ile Makale ve Tez Yazımı Endnote ile kolay makale ve tez yazımı. Kişisel ve ortak referans oluşturma ve kaynakça kütüphaneleri oluşturma. Makale ve tezlerin otomatik kaynakçalarını oluşturma. Makale ve tezlerde bibliyografya oluşturma. Ortak çalışmalarınızda referans ve kütüphane ...

Endnote ile Makale ve Tez Yazımı (3 Ağustos 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Ağustos 03 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (3 - 4 Ağustos 2019)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...

Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (3 - 4 Ağustos 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Ağustos 09 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (9 - 10 - 11 Ağustos 2019)

Eğitim içeriği  Nitel Araştırmaların Doğası Temel Nitel Araştırma Desenleri Araştırma Desenine Uygun Veri Toplama Aracının Belirlenmesi Görüşme Sorularının Hazırlanması Süreci ...

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (9 - 10 - 11 Ağustos 2019) Online istarakademi.com

Ağustos 10 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (16 - 17 - 18 Ağustos 2019)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi Çok Değişkenli Normallik Analizi ...

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (16 - 17 - 18 Ağustos 2019) Online istarakademi.com

Ağustos 17 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Temel Düzey SPSS Eğitimi İzmir (17 - 18 Ağustos 2019)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Temel Düzey SPSS Eğitimi İzmir (17 - 18 Ağustos 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Ağustos 23 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (23 - 24 - 25 Ağustos 2019)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (23 - 24 - 25 Ağustos 2019) Online istarakademi.com

Ağustos 24 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

İleri Düzey SPSS Eğitimi İzmir (24 - 25 Ağustos 2019)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi Çok Değişkenli Normallik Analizi ...

İleri Düzey SPSS Eğitimi İzmir (24 - 25 Ağustos 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Ağustos 30 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (30 - 31 Ağustos - 1 Eylül 2019)

Eğitim içeriği  Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma MaxDicto İşlevleri Betimsel Analiz Karşılaştırmalı Analiz İlişkisel Analiz Eğitim sonunda katılım belgesi ...

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (30 - 31 Ağustos - 1 Eylül 2019) Online istarakademi.com

Ağustos 31 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi İzmir (31 Ağustos - 1 Eylül)

Eğitim içeriği; AMOS Programı Kullanımı Temel Yapısal Eşitlik Kavramları YEM'de Uyum İndexleri Doğrulayıcı Faktör Analizi Modelleme Mantığı YEM'de Modelleme Testleri ...

Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi İzmir (31 Ağustos - 1 Eylül) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Eylül 07 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Maxqda ile İleri Düzey Akademik Raporlama Eğitimi İzmir (7 - 8 Eylül 2019)

Eğitim içeriği; MAXQDA ile bir projenin kodlamalarını ve kategorileştirmelerini yapmak Analiz basamaklarını ileri düzeyde kullanmak ve yorumlamak Takım çalışması yapmak ...

Maxqda ile İleri Düzey Akademik Raporlama Eğitimi İzmir (7 - 8 Eylül 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Geçmiş Eğitimler


Haziran 24 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (24 - 25 Haziran 2019)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...


Haziran 22 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Maxqda ile Nitel Veri Analizi Eğitimi (22 - 23 Haziran 2019)

Eğitim içeriği  Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma MaxDicto İşlevleri Betimsel Analiz Karşılaştırmalı Analiz İlişkisel Analiz Eğitim sonunda katılım belgesi ...


Haziran 21 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (21 - 22 - 23 Haziran 2019)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...


Haziran 15 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

NVivo İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (15 - 16 Haziran 2019)

Eğitim içeriği  Nitel Araştırmalarla İlgili Genel Bilgilendirme NVivo 12 Programı İlgili Genel Bilgilendirme NCapture Kullanımı Case Oluşturma NVivo 12 İle Kodlama Framework Matrix ve Relationship Oluşturma ...


Mayıs 09 2019
 • 18.00 - 21.00
 • İzmir

Endnote ile Makale ve Tez Yazımı (9 - 10 Mayıs 2019 - İzmir)

Endnote ile Makale ve Tez Yazımı Endnote ile kolay makale ve tez yazımı. Kişisel ve ortak referans oluşturma ve kaynakça kütüphaneleri oluşturma. Makale ve tezlerin otomatik kaynakçalarını oluşturma. Makale ve tezlerde bibliyografya oluşturma. Ortak çalışmalarınızda referans ve kütüphane ...


Mayıs 04 2019
 • 09.00 - 13.00
 • İzmir

Endnote ile Makale ve Tez Yazımı (4 Mayıs 2019 - İzmir)

Endnote ile Makale ve Tez Yazımı Endnote ile kolay makale ve tez yazımı. Kişisel ve ortak referans oluşturma ve kaynakça kütüphaneleri oluşturma. Makale ve tezlerin otomatik kaynakçalarını oluşturma. Makale ve tezlerde bibliyografya oluşturma. Ortak çalışmalarınızda referans ve kütüphane ...


İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri