Sağlık Alanında Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (8 - 11 Temmuz 2019)

 • 10.00 - 16.00
 • İzmir
 • 2019-07-08

Bu eğitimden kazancaklarınız

 • Anket Tasarımı
 • SPSS'e Giriş
 • Değişken ve Ölçek Türleri
 • Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi
 • Betimsel İstatistikler
 • Normallik Analizi
 • Parametrik ve Non Parametrik Testler
 • Güvenirlik Analizi
 • Korelasyon Analizi
 • Regresyon Analizi (Basit ve Çoklu)
 • Lojistik Regresyon Analizi
 • İki Yönlü Varyans Analizi
 • Manova
 • Cochran q Testi
 • Mcnemar Testi
 • Tekrarlı Ölçümlerde Anova
 • Roc Curve Analizi
 • Güç Analizi

Eğitim sonunda katılım belgesi, SPSS istatistik sözlüğü ve SPSS eğitim videoları verilecektir.

Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.

İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri