Online Eviews ile Ekonometrik Analiz eğitimi (28 - 29 - 30 Haziran 2019)

 • 18.30 - 21.30
 • Online
 • 2019-06-28

Bu eğitimden kazanacaklarınız

 • Temel Kavramlar
 • Basit Regresyon Modeli
 • Çoklu Regresyon Modeli
 • Model Spefikasyonu
 • Otokorelasyon Testi
 • Farklı Varyans Analizi
 • Çoklu Doğrusal Bağlantı Testi
 • Zaman Serilerine Giriş
 • Gecikme Uzunluğu Belirleme
 • Granger Nedensellik Testi

Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.

Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.

İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri