Online Amos İle Ölçek Geliştirme Eğitimi (26 - 27 - 28 Temmuz 2019)

 • 18.30 - 21.30
 • Online
 • 2019-07-26

Eğitim içeriği; 

 • Ölçülecek yapının belirlenmesi
 • Madde havuzunun oluşturulması
 • Ölçme biçiminin belirlenmesi
 • Başlangıç madde havuzunun uzman değerlendirilmesi
 • Deneme uygulamasının yapılması
 • Madde analizinin yapılması
 • Güvenirlik ve geçerlilik testi
 • Ölçek uzunluğunun uygun hale getirilmesi
 • AMOS için SPSS
 • Temel yapısal eşitlik kavramları
 • Yol analizi
 • YEM'de uyum indeksleri
 • Doğrulayıcı faktör analizi
 • Modelleme mantığı
 • YEM'de modelleme mantığı
 • AMOS ile regresyon analizi
 • AMOS ile Aracılık Testleri
 • AMOS ile yapısal YEM analizlerinin raporlanması

Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz. 

İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri