Online Maxqda Nitel Veri Analizi Eğitimi (28 - 29 - 30 Aralık 2018)

 • 18.00 - 21.00
 • Online
 • 2018-12-28

Eğitim içeriği;

 • MAXQDA projesi oluşturma
 • Belgeleri hazırlama ve aktarma
 • Kod oluşturma
 • Belgeleri kodlama
 • Metin geri çağırma
 • Notlar oluşturma ve yönetme
 • Sözlüksel arama aracını kullanma
 • Arama sonuçlarını otomatik kodlama
 • Değişkenlere göre belgeleri etkinleştirme
 • Kodları değişkene dönüştürme
 • Değişkenleri alma ve gönderme
 • MAXDQA ile analiz
 • Çapraz tablo
 • Kod ilişkiler matrisi
 • Belge protresi
 • MAX Map
 • Alıntı matrisi
 • Takım çalışmasını alma ve verme
 • Kodlayıcılararası anlaşma
 • MAXQDA ile Odak Grup çalışması
 • Sesli ve görsel medyalar üzerinde çalışmak

Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.  

İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri