İstar Akademi

Güncel Eğitimler


Şubat 21 2020
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (21 - 22 - 23 Şubat 2020)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi Çok Değişkenli Normallik Analizi ...

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (21 - 22 - 23 Şubat 2020) Online istarakademi.com

Şubat 22 2020
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Karma Araştırma Yöntem Eğitimi İzmir (22 - 23 Şubat 2020)

Eğitim içeriği  Karma Yöntem Araştırmalarının Doğası Karma Yöntem Araştırmalarının Tarihsel Felsefi ve Kurumsal Temelleri Karma Yöntem Deseni Seçimi Karma Yöntem Deseni Seçmede Püf Noktalar Karma Yöntem Desenleri ...

Karma Araştırma Yöntem Eğitimi İzmir (22 - 23 Şubat 2020) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Şubat 22 2020
 • 10:00 - 16:00
 • İzmir

Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi İzmir (22 - 23 Şubat 2020)

Eğitim içeriği  Nitel Araştırmaların Doğası Temel Nitel Araştırma Desenleri Araştırma Desenine Uygun Veri Toplama Aracının Belirlenmesi Görüşme Sorularının Hazırlanması Süreci ...

Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi İzmir (22 - 23 Şubat 2020) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Şubat 28 2020
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online Stata ile Meta Analizi Eğitimi (28 - 29 Şubat - 1 Mart 2020)

Eğitim içeriği  Meta Analizine Giriş Alan Yazın Taraması Akış Şeması Oluşturma Kontrol Listesi Kullanımı Özet İstatistikler (ortalama, OR, RR, RD, duyarlılık, ..) Etki Büyüklüğü kavramı Standartlaştırılmış Etki Büyüklüğü Standart Hata Heterojenlik Kavramı ...

Online Stata ile Meta Analizi Eğitimi (28 - 29 Şubat - 1 Mart 2020) Online istarakademi.com

Şubat 29 2020
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi İzmir (29 Şubat - 1 Mart 2020)

Eğitim içeriği; Nitel Yöntemlere Giriş MAXQDA projesi oluşturma Belgeleri hazırlama ve aktarma Kod oluşturma Belgeleri kodlama Metin geri çağırma Notlar oluşturma ve yönetme Sözlüksel arama aracını kullanma ...

Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi İzmir (29 Şubat - 1 Mart 2020) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Mart 07 2020
 • 10.00 - 16.00
 • İstanbul

Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi İstanbul (7 - 8 Mart 2020)

Eğitim içeriği; Nitel Yöntemlere Giriş MAXQDA projesi oluşturma Belgeleri hazırlama ve aktarma Kod oluşturma Belgeleri kodlama Metin geri çağırma Notlar oluşturma ve yönetme Sözlüksel arama aracını kullanma ...

Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi İstanbul (7 - 8 Mart 2020) İstanbul İstanbul

Mart 07 2020
 • 09:00 - 13:00
 • Online

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (7 Mart 2020)

Eğitim içeriği;  Örnek genişliğini etkileyen faktörler Prevelans çalışmalarına örnek genişliği belirleme İki bağımlı/bağımsız gruptan elde edilen ortalamaları karıştırmak için örnek genişliği belirleme ...

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (7 Mart 2020) Online istarakademi.com

Mart 07 2020
 • 10:00 - 16:00
 • İzmir

Temel Düzey SPSS Eğitimi İzmir (7 - 8 Mart 2020)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Temel Düzey SPSS Eğitimi İzmir (7 - 8 Mart 2020) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Mart 13 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Nvivo ile Nitel Veri Analizi Eğitimi (13 - 14 - 15 Mart 2020)

Eğitim içeriği Nitel Araştırmalarla İlgili Genel Bilgilendirme NVivo 12 Programı ile İlgili Genel Bilgilendirme Ncapture Kullanımı Case Oluşturma Nvivo 12 ile Kodlama Framework Matrix ve Relationship Oluşturma ...

Online Nvivo ile Nitel Veri Analizi Eğitimi (13 - 14 - 15 Mart 2020) Online istarakademi.com

Mart 14 2020
 • 09:00 - 13:00
 • İzmir

G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi İzmir (14 Mart 2020)

Eğitim içeriği;  Örnek genişliğini etkileyen faktörler Prevelans çalışmalarına örnek genişliği belirleme İki bağımlı/bağımsız gruptan elde edilen ortalamaları karıştırmak için örnek genişliği belirleme ...

G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi İzmir (14 Mart 2020) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Mart 21 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (20 - 21 - 22 Mart 2020)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (20 - 21 - 22 Mart 2020) Online istarakademi.com

Mart 21 2020
 • 10:00 - 16:00
 • İzmir

Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi İzmir (21 - 22 Mart 2020)

Eğitim içeriği; AMOS Programı Kullanımı Temel Yapısal Eşitlik Kavramları YEM'de Uyum İndexleri Doğrulayıcı Faktör Analizi Modelleme Mantığı YEM'de Modelleme Testleri ...

Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi İzmir (21 - 22 Mart 2020) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Mart 21 2020
 • 10:00 - 16:00
 • Kahramanmaraş

Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi Kahramanmaraş (21 - 22 Mart 2020)

Eğitim içeriği  Nitel Araştırmaların Doğası Temel Nitel Araştırma Desenleri Araştırma Desenine Uygun Veri Toplama Aracının Belirlenmesi Görüşme Sorularının Hazırlanması Süreci ...

Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi Kahramanmaraş (21 - 22 Mart 2020) Kahramanmaraş Kahramanmaraş

Mart 27 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (27 - 28 - 29 Mart 2020)

Eğitim içeriği  Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma MaxDicto İşlevleri Betimsel Analiz Karşılaştırmalı Analiz İlişkisel Analiz Eğitim sonunda katılım belgesi ...

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (27 - 28 - 29 Mart 2020) Online istarakademi.com

Mart 28 2020
 • 10:00 - 16:00
 • İzmir

İleri Düzey SPSS Eğitimi İzmir (28 - 29 Mart 2020)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi Çok Değişkenli Normallik Analizi ...

İleri Düzey SPSS Eğitimi İzmir (28 - 29 Mart 2020) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Nisan 03 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (3 - 4 - 5 Nisan 2020)

Eğitim içeriği; AMOS Programı Kullanımı Temel Yapısal Eşitlik Kavramları YEM'de Uyum İndexleri Doğrulayıcı Faktör Analizi Modelleme Mantığı YEM'de Modelleme Testleri ...

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (3 - 4 - 5 Nisan 2020) Online istarakademi.com

Nisan 04 2020
 • 10:00 - 16:00
 • İzmir

Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi İzmir (4 - 5 Nisan 2020)

Eğitim içeriği  Nitel Araştırmaların Doğası Temel Nitel Araştırma Desenleri Araştırma Desenine Uygun Veri Toplama Aracının Belirlenmesi Görüşme Sorularının Hazırlanması Süreci ...

Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi İzmir (4 - 5 Nisan 2020) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Nisan 10 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (10 - 11 - 12 Nisan 2020)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (10 - 11 - 12 Nisan 2020) Online istarakademi.com

Nisan 11 2020
 • 10:00 - 16:00
 • İzmir

AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi İzmir (11 - 12 Nisan 2020)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...

AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi İzmir (11 - 12 Nisan 2020) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Nisan 11 2020
 • 10:00 - 16:00
 • Kahramanmaraş

Temel Düzey SPSS Eğitimi Kahramanmaraş (11 - 12 Nisan 2020)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Temel Düzey SPSS Eğitimi Kahramanmaraş (11 - 12 Nisan 2020) Kahramanmaraş Kahramanmaraş

Nisan 11 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online SmartPLS ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (17 - 18 - 19 Nisan 2020)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Teorik altyapı SmartPLS programına giriş Ölçüm modeli İlişki analizi Mediatör analizleri Moderatör analizleri Çoklu grup analizleri Yapılan analizi yorumlama ...

Online SmartPLS ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (17 - 18 - 19 Nisan 2020) Online istarakademi.com

Nisan 17 2020
 • 10:00 - 16:00
 • İzmir

Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi İzmir (18 - 19 Nisan 2020)

Eğitim içeriği; Nitel Yöntemlere Giriş MAXQDA projesi oluşturma Belgeleri hazırlama ve aktarma Kod oluşturma Belgeleri kodlama Metin geri çağırma Notlar oluşturma ve yönetme Sözlüksel arama aracını kullanma ...

Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi İzmir (18 - 19 Nisan 2020) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Nisan 24 2020
 • 18:30 - 22:00
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (24 - 25 - 26 Nisan 2020)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (24 - 25 - 26 Nisan 2020) Online istarakademi.com

Nisan 26 2020
 • 09:00 - 13:00
 • İzmir

G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi İzmir (26 Mart 2020)

Eğitim içeriği;  Örnek genişliğini etkileyen faktörler Prevelans çalışmalarına örnek genişliği belirleme İki bağımlı/bağımsız gruptan elde edilen ortalamaları karıştırmak için örnek genişliği belirleme ...

G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi İzmir (26 Mart 2020) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Geçmiş Eğitimler


Şubat 21 2020
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (21 - 22 - 23 Şubat 2020)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi Çok Değişkenli Normallik Analizi ...


Şubat 17 2020
 • 19.30 - 21.30
 • Online

Online Endnote ile Kaynakça Yönetimi (17 - 18 Şubat 2020)

Endnote ile Makale ve Tez Yazımı Kişisel ve ortak referans oluşturma ve kaynakça kütüphaneleri oluşturma. Makale ve tezlerin otomatik kaynakçalarını oluşturma. Makale ve tezlerde bibliyografya oluşturma. Ortak çalışmalarınızda referans ve kütüphane paylaşımı. Bibliyografi veri toplama ve ...


Şubat 15 2020
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (15 - 16 - 17 Şubat 2020)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...


Şubat 08 2020
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Stata ile Meta Analizi Eğitimi (İzmir)

Eğitim içeriği  Meta Analizine Giriş Alan Yazın Taraması Akış Şeması Oluşturma Kontrol Listesi Kullanımı Özet İstatistikler (ortalama, OR, RR, RD, duyarlılık, ..) Etki Büyüklüğü kavramı Standartlaştırılmış Etki Büyüklüğü Standart Hata Heterojenlik Kavramı ...


İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri