İstar Akademi

Güncel Eğitimler


Temmuz 31 2021
 • 10:00 - 12:00 / 13:0
 • Online

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (31 Temmuz - 1 - 2 Ağustos 2021)

Eğitim içeriği; Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tanımı, Amacı ve Özellikleri YEM'de Temel Kavramlar ve Semboller Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tarihçesi Yapısal Eşitlik Modellemesinin Varsayımları Model Uyumunun Değerlendirilmesi (İndexler) Model Modifikasyonu ...

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (31 Temmuz - 1 - 2 Ağustos 2021) Online istarakademi.com

Temmuz 31 2021
 • 15:30 - 19:00
 • Online

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (31 Temmuz - 1 - 3 Ağustos 2021)

Eğitim içeriği  Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma MaxDicto İşlevleri Betimsel Analiz Karşılaştırmalı Analiz İlişkisel Analiz ...

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (31 Temmuz - 1 - 3 Ağustos 2021) Online istarakademi.com

Ağustos 04 2021
 • 18:00 - 22:00
 • Online

Online Nicel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (4 - 5 Ağustos 2021)

Eğitim içeriği  Nicel Araştırma Problemi Tanımlama ve Literatür Tarama Bilimsel Araştırmalarda Nitel-Nicel Yanılgıları Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Örnekleme Türleri ...

Online Nicel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (4 - 5 Ağustos 2021) Online istarakademi.com

Ağustos 06 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (6 - 7 - 8 Ağustos 2021)

Eğitim içeriği  Veri Girişi ve Kodlama Değişken Türleri Verilerin Dönüştürülmesi Hipotez Testleri Frekans Tablosu Tanımlayıcı İstatistikler Parametrik Testler ...

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (6 - 7 - 8 Ağustos 2021) Online istarakademi.com

Ağustos 07 2021
 • 10:00 - 12:00 - 13:0
 • Online

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (7 - 8 - 9 Ağustos 2021)

Eğitim içeriği  Nitel Araştırmaların Doğası Temel Nitel Araştırma Desenleri Araştırma Desenine Uygun Veri Toplama Aracının Belirlenmesi Görüşme Sorularının ...

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (7 - 8 - 9 Ağustos 2021) Online istarakademi.com

Ağustos 10 2021
 • 18:00 - 22:30
 • Online

Online Stata İle Panel Veri Analizi Eğitimi (10 - 11 - 12 Ağustos 2021)

Eğitim içeriği  Panel Ekonometrisine Giriş Sabit ve Rassal Etkiler Modeli ARDL: Dinamik Panel ve ARDL Tahmini Dinamik OLS ...

Online Stata İle Panel Veri Analizi Eğitimi (10 - 11 - 12 Ağustos 2021) Online istarakademi.com

Ağustos 13 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (13 - 14 - 15 Ağustos 2021)

Eğitim içeriği  Kayıp Veri Analizi Aykırı-Uç Değer Bulma Madde Analizi Açıklayıcı Faktör Analizi Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi Friedman Testi İki Yönlü Varyans Analizi ...

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (13 - 14 - 15 Ağustos 2021) Online istarakademi.com

Ağustos 14 2021
 • 15:00 - 18:30
 • Online

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (14 - 15 - 16 Ağustos 2021)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (14 - 15 - 16 Ağustos 2021) Online istarakademi.com

Ağustos 17 2021
 • 19:00 - 21:00
 • Online

Online Endnote ile Kaynakça Yönetimi (17 - 18 Ağustos 2021)

Kişisel ve ortak referans oluşturma ve kaynakça kütüphaneleri oluşturma. Makale ve tezlerin otomatik kaynakçalarını oluşturma. ...

Online Endnote ile Kaynakça Yönetimi (17 - 18 Ağustos 2021) Online istarakademi.com

Ağustos 21 2021
 • 10:00 - 12:00 / 13:0
 • Online

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (21 - 22 - 23 Ağustos 2021)

Eğitim içeriği  Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma MaxDicto İşlevleri Betimsel Analiz Karşılaştırmalı Analiz İlişkisel Analiz ...

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (21 - 22 - 23 Ağustos 2021) Online istarakademi.com

Ağustos 24 2021
 • 19:00 - 21:00
 • Online

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (24 - 25 Ağustos 2021)

Eğitim içeriği;  Örnek genişliğini etkileyen faktörler Prevelans çalışmalarına örnek genişliği belirleme İki bağımlı/bağımsız gruptan elde edilen ortalamaları karıştırmak için örnek genişliği belirleme ...

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (24 - 25 Ağustos 2021) Online istarakademi.com

Ağustos 27 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (27 - 28 - 29 Ağustos 2021)

Eğitim içeriği; Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tanımı, Amacı ve Özellikleri YEM'de Temel Kavramlar ve Semboller Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tarihçesi Yapısal Eşitlik Modellemesinin Varsayımları Model Uyumunun Değerlendirilmesi (İndexler) Model Modifikasyonu ...

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (27 - 28 - 29 Ağustos 2021) Online istarakademi.com

Ağustos 28 2021
 • 09:00 - 12:30 / 13:3
 • Online

Online Sistematik Derleme ve Meta Analiz Eğitimi (28 - 29 - 30 Ağustos 2021)

Eğitim içeriği  İyi kalitede bilimsel makale yazmanın önemi Yazım standardizasyonları (PRISMA, PRISMA-ScR, MOOSE ve IJISRIR) Sistematik derleme ve ...

Online Sistematik Derleme ve Meta Analiz Eğitimi (28 - 29 - 30 Ağustos 2021) Online istarakademi.com

Ağustos 30 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (30 Ağustos - 1 - 2 - 3 Eylül 2021)

Bu eğitimden kazancaklarınız Parametrik Testler Nonparametrik Testler İki Yönlü ANOVA Tekrarlı Ölçüm İki Yönlü ANOVA Manova Ancova Korelasyon Analizi ...

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (30 Ağustos - 1 - 2 - 3 Eylül 2021) Online istarakademi.com

Geçmiş Eğitimler


Temmuz 28 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Sağlık Alanında Makale Yazma Stratejileri Eğitimi (28 - 29 - 30 Temmuz 2021)

Eğitim içeriği  Makale öncesi hazırlık Dergi seçimi Göz önünde bulundurulacak notlar Araştırma makalesinin hazırlanması Makalenin bölümleri Araştırma makalesi yazma teknikleri Makale gönderim sistemlerinin kullanılması Makale nasıl incelenir Revizyon yapmanın incelikleri ve Proofreading Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz. ...


Temmuz 25 2021
 • 10:00 - 12:00 / 13:0
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (25 - 26 - 27 Temmuz 2021)

Eğitim içeriği  Kayıp Veri Analizi Aykırı-Uç Değer Bulma Madde Analizi Açıklayıcı Faktör Analizi Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi Friedman Testi İki Yönlü Varyans Analizi ...


İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri