İstar Akademi

Güncel Eğitimler


Ekim 19 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (19 - 20 - 21 Ekim 2021)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (19 - 20 - 21 Ekim 2021) Online istarakademi.com

Ekim 22 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (22 - 23 - 24 Ekim 2021)

Eğitim içeriği  Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma MaxDicto İşlevleri Betimsel Analiz Karşılaştırmalı Analiz İlişkisel Analiz ...

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (22 - 23 - 24 Ekim 2021) Online istarakademi.com

Ekim 25 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (25 - 26 - 27 - 28 Ekim 2021)

Bu eğitimden kazancaklarınız Parametrik Testler Nonparametrik Testler İki Yönlü ANOVA Tekrarlı Ölçüm İki Yönlü ANOVA Manova Ancova Korelasyon Analizi ...

Online Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (25 - 26 - 27 - 28 Ekim 2021) Online istarakademi.com

Ekim 29 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Stata İle Panel Veri Analizi Eğitimi (29 - 30 - 31 Ekim 2021)

Eğitim içeriği  Panel Ekonometrisine Giriş Doğrusal Panel Veri Modelleri Sabit ve Rassal Etkiler Modeli ...

Online Stata İle Panel Veri Analizi Eğitimi (29 - 30 - 31 Ekim 2021) Online istarakademi.com

Ekim 30 2021
 • 10:00 - 12:00 / 13:0
 • Online

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (30 - 31 Ekim - 1 Kasım 2021)

Eğitim içeriği; Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tanımı, Amacı ve Özellikleri YEM'de Temel Kavramlar ve Semboller Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tarihçesi Yapısal Eşitlik Modellemesinin Varsayımları Model Uyumunun Değerlendirilmesi (İndexler) Model Modifikasyonu ...

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (30 - 31 Ekim - 1 Kasım 2021) Online istarakademi.com

Kasım 01 2021
 • 19:00 - 21:00
 • Online

Online Endnote ile Kaynakça Yönetimi (1 - 2 Aralık 2021)

Kişisel ve ortak referans oluşturma ve kaynakça kütüphaneleri oluşturma. Makale ve tezlerin otomatik kaynakçalarını oluşturma. ...

Online Endnote ile Kaynakça Yönetimi (1 - 2 Aralık 2021) Online istarakademi.com

Kasım 05 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (5 - 6 - 7 Kasım 2021)

Eğitim içeriği  Veri Girişi ve Kodlama Değişken Türleri Verilerin Dönüştürülmesi Hipotez Testleri Frekans Tablosu Tanımlayıcı İstatistikler Parametrik Testler ...

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (5 - 6 - 7 Kasım 2021) Online istarakademi.com

Kasım 06 2021
 • 15:30 - 19:00
 • Online

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (6 - 7 - 8 Kasım 2021)

Eğitim içeriği  Nitel Araştırmaların Doğası Temel Nitel Araştırma Desenleri Araştırma Desenine Uygun Veri Toplama Aracının Belirlenmesi Görüşme Sorularının ...

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (6 - 7 - 8 Kasım 2021) Online istarakademi.com

Kasım 09 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Regresyon Analizi Eğitimi (9 - 10 - 11 Kasım 2021)

Eğitim içeriği  Regresyon Varsayımları Doğrusal Regresyon Modelleri Simple Regresyon Multiple Regresyon ...

Online Regresyon Analizi Eğitimi (9 - 10 - 11 Kasım 2021) Online istarakademi.com

Kasım 12 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (12 - 13 - 14 Kasım 2021)

Eğitim içeriği  Kayıp Veri Analizi Aykırı-Uç Değer Bulma Madde Analizi Açıklayıcı Faktör Analizi Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi Friedman Testi İki Yönlü Varyans Analizi ...

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (12 - 13 - 14 Kasım 2021) Online istarakademi.com

Kasım 13 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Mixed Method Research Training (13 - 14 - 15 - 16 November 2021)

This workshop will provide an introduction to the mixed methods research, which is an  approach that combines qualitative and quantitative research for a more complete  understanding of research questions. Understand the foundational concepts underlying mixed methods research; Develop rigorous mixed methods research questions relevant to their research topic; Identify appropriate qualitative and quantitative data sources; Describe 3 core designs and 3 complex mixed methods designs; Choose one mixed methods design appropriate to their research questions; Formulate a study title and project aims that reflect a rigorous mixed methods approach to their research questions; and Accurately describe their mixed methods design via written text and visual diagrams. This workshop is most effective if participants bring an idea for a mixed methods study to develop through the course. ...

Online Mixed Method Research Training (13 - 14 - 15 - 16 November 2021) Online istarakademi.com

Kasım 19 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Sağlık Alanında Makale Yazma Stratejileri Eğitimi (19 - 20 - 21 Kasım 2021)

Eğitim içeriği  Makale öncesi hazırlık Dergi seçimi Göz önünde bulundurulacak notlar Araştırma makalesinin hazırlanması Makalenin bölümleri Araştırma makalesi yazma teknikleri Makale gönderim sistemlerinin kullanılması Makale nasıl incelenir Revizyon yapmanın incelikleri ve proofreading Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz. ...

Online Sağlık Alanında Makale Yazma Stratejileri Eğitimi (19 - 20 - 21 Kasım 2021) Online istarakademi.com

Kasım 20 2021
 • 15:30 - 19:00
 • Online

Online MAXQDA İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (20 - 21 - 22 Kasım 2021)

Eğitim içeriği  Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma MaxDicto İşlevleri Betimsel Analiz Karşılaştırmalı Analiz İlişkisel Analiz ...

Online MAXQDA İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (20 - 21 - 22 Kasım 2021) Online istarakademi.com

Kasım 23 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Randomize Kontrollü Deneyler Eğitimi (23 - 24 - 25 Kasım 2021)

Eğitim içeriği; Kanıt kavramı, kanıt düzeyleri ve deneysel araştırma Nedensellik ve deneylerde hata kaynakları Rastgele ve Sistematik hata ...

Online Randomize Kontrollü Deneyler Eğitimi (23 - 24 - 25 Kasım 2021) Online istarakademi.com

Kasım 26 2021
 • 19:00 - 22:30
 • Online

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (26 - 27 - 28 Kasım 2021)

Eğitim içeriği; Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tanımı, Amacı ve Özellikleri YEM'de Temel Kavramlar ve Semboller Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tarihçesi Yapısal Eşitlik Modellemesinin Varsayımları Model Uyumunun Değerlendirilmesi (İndexler) Model Modifikasyonu ...

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (26 - 27 - 28 Kasım 2021) Online istarakademi.com

Kasım 27 2021
 • 15:30 - 19:00
 • Online

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (27 - 28 - 29 Kasım 2021)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (27 - 28 - 29 Kasım 2021) Online istarakademi.com

Kasım 30 2021
 • 18:00 - 22:00
 • Online

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (30 Kasım 2021)

Eğitim içeriği;  Örnek genişliğini etkileyen faktörler Prevelans çalışmalarına örnek genişliği belirleme İki bağımlı/bağımsız gruptan elde edilen ortalamaları karıştırmak için örnek genişliği belirleme ...

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (30 Kasım 2021) Online istarakademi.com

Geçmiş Eğitimler


Ekim 16 2021
 • 10:00 - 12:00 / 13:0
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (16 - 17 - 18 Ekim 2021)

Eğitim içeriği  Kayıp Veri Analizi Aykırı-Uç Değer Bulma Madde Analizi Açıklayıcı Faktör Analizi Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi Friedman Testi İki Yönlü Varyans Analizi ...


Ekim 02 2021
 • 10:00 - 12:00 / 13:0
 • Online

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (2 - 3 - 4 Ekim 2021)

Eğitim içeriği; Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tanımı, Amacı ve Özellikleri YEM'de Temel Kavramlar ve Semboller Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tarihçesi Yapısal Eşitlik Modellemesinin Varsayımları Model Uyumunun Değerlendirilmesi (İndexler) Model Modifikasyonu ...


İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri