İstar Akademi

Güncel Eğitimler


Ağustos 23 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (23 - 24 - 25 Ağustos 2019)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (23 - 24 - 25 Ağustos 2019) Online istarakademi.com

Ağustos 24 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

İleri Düzey SPSS Eğitimi İzmir (24 - 25 Ağustos 2019)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi Çok Değişkenli Normallik Analizi ...

İleri Düzey SPSS Eğitimi İzmir (24 - 25 Ağustos 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Ağustos 30 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (30 - 31 Ağustos - 1 Eylül 2019)

Eğitim içeriği  Belgeleri Alma Kod Oluşturma Değişken Atama Kodlayıcılar Arası Uzlaşma MaxDicto İşlevleri Betimsel Analiz Karşılaştırmalı Analiz İlişkisel Analiz Eğitim sonunda katılım belgesi ...

Online Maxqda İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (30 - 31 Ağustos - 1 Eylül 2019) Online istarakademi.com

Ağustos 31 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi İzmir (31 Ağustos - 1 Eylül)

Eğitim içeriği; AMOS Programı Kullanımı Temel Yapısal Eşitlik Kavramları YEM'de Uyum İndexleri Doğrulayıcı Faktör Analizi Modelleme Mantığı YEM'de Modelleme Testleri ...

Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi İzmir (31 Ağustos - 1 Eylül) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Eylül 06 2019
 • 18.30 - 21.30
 • İzmir

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (6 - 7 - 8 Eylül 2019)

Eğitim içeriği; AMOS Programı Kullanımı Temel Yapısal Eşitlik Kavramları YEM'de Uyum İndexleri Doğrulayıcı Faktör Analizi Modelleme Mantığı YEM'de Modelleme Testleri ...

Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (6 - 7 - 8 Eylül 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Eylül 07 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Temel Düzey SPSS Eğitimi İzmir (7 - 8 Eyül 2019)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Temel Düzey SPSS Eğitimi İzmir (7 - 8 Eyül 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Eylül 13 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (13 - 14 - 15 Eylül 2019)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (13 - 14 - 15 Eylül 2019) Online istarakademi.com

Eylül 14 2019
 • 10.00 - 16.00
 • Eskişehir

Yazılım Destekli Nitel Yöntemler Eğitimi (Eskişehir)

Eğitim içeriği; Nitel Yöntemlere Giriş MAXQDA projesi oluşturma Belgeleri hazırlama ve aktarma Kod oluşturma Belgeleri kodlama Metin geri çağırma Notlar oluşturma ve yönetme Sözlüksel arama aracını kullanma ...

Yazılım Destekli Nitel Yöntemler Eğitimi (Eskişehir) Eskişehir Eskişehir

Eylül 14 2019
 • 13.00 - 17.00
 • Online

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (14 Eylül 2019)

Eğitim içeriği;  Örnek genişliğini etkileyen faktörler Prevelans çalışmalarına örnek genişliği belirleme İki bağımlı/bağımsız gruptan elde edilen ortalamaları karıştırmak için örnek genişliği belirleme ...

Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (14 Eylül 2019) Online istarakademi.com

Eylül 20 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (20 - 21 - 22 Eylül 2019)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi Çok Değişkenli Normallik Analizi ...

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (20 - 21 - 22 Eylül 2019) Online istarakademi.com

Eylül 21 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Maxqda ile İleri Düzey Akademik Raporlama Eğitimi (21 - 22 Eylül 2019)

Eğitim içeriği; MAXQDA ile bir projenin kodlamalarını ve kategorileştirmelerini yapmak Analiz basamaklarını ileri düzeyde kullanmak ve yorumlamak Takım çalışması yapmak ...

Maxqda ile İleri Düzey Akademik Raporlama Eğitimi (21 - 22 Eylül 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Eylül 27 2019
 • 10.00 - 16.00
 • Online

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (27 - 28 - 29 Eylül 2019)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (27 - 28 - 29 Eylül 2019) Online istarakademi.com

Eylül 28 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (28 - 29 Eylül 2019)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...

AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (28 - 29 Eylül 2019) İzmir Erzene Mahallesi, Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Cad Öztürk İş Merkezi No:5 Kat:6 D:603, 35100 Bornova/İzmir

Geçmiş Eğitimler


Ağustos 17 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Temel Düzey SPSS Eğitimi İzmir (17 - 18 Ağustos 2019)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...


Ağustos 16 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online İleri Düzey SPSS Eğitimi (16 - 17 - 18 Ağustos 2019)

Eğitim içeriği  Regresyon Analizi Çoklu Regreyon Analizi Hiyerarşik Regresyon Analizi Lojistik Regresyon Analizi Güvenirlik Analizi Madde Analizi Kayıp Veri ve Aykırı Uç Değerler Analizi Çok Değişkenli Normallik Analizi ...


Ağustos 03 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (3 - 4 Ağustos 2019)

Eğitim içeriği; Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi" AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi" ...


Ağustos 03 2019
 • 10.00 - 16.00
 • İzmir

Endnote ile Makale ve Tez Yazımı (3 Ağustos 2019)

Endnote ile Makale ve Tez Yazımı Endnote ile kolay makale ve tez yazımı. Kişisel ve ortak referans oluşturma ve kaynakça kütüphaneleri oluşturma. Makale ve tezlerin otomatik kaynakçalarını oluşturma. Makale ve tezlerde bibliyografya oluşturma. Ortak çalışmalarınızda referans ve kütüphane ...


Ağustos 03 2019
 • 10.00 - 16.00
 • Eskişehir

Yazılım Destekli Nitel Yöntemler Eğitimi (Eskişehir)

Eğitim içeriği; Nitel Yöntemlere Giriş MAXQDA projesi oluşturma Belgeleri hazırlama ve aktarma Kod oluşturma Belgeleri kodlama Metin geri çağırma Notlar oluşturma ve yönetme Sözlüksel arama aracını kullanma ...


Ağustos 02 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (2 - 3 - 4 Ağustos 2019)

Eğitim içeriği  Anket Tasarımı Değişken ve Ölçek Türleri Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi Betimsel İstatistikler Normallik Analizi Hipotez Testi Tek Örneklem T Testi Ki Kare Testi Varyans Analizi ...


Temmuz 29 2019
 • 18.30 - 21.30
 • Online

Online Endnote ile Makale ve Tez Yazımı (29 - 30 Temmuz 2019)

Endnote ile Makale ve Tez Yazımı Endnote ile kolay makale ve tez yazımı. Kişisel ve ortak referans oluşturma ve kaynakça kütüphaneleri oluşturma. Makale ve tezlerin otomatik kaynakçalarını oluşturma. Makale ve tezlerde bibliyografya oluşturma. Ortak çalışmalarınızda referans ve kütüphane ...


İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri