Eviews ile Ekonometrik Analiz eğitimi (18 - 19 Temmuz 2019)

 • 10.00 - 16.00
 • İzmir
 • 2019-07-18

Bu eğitimden kazanacaklarınız

 • Temel Kavramlar
 • Basit Regresyon Modeli
 • Çoklu Regresyon Modeli
 • Model Spefikasyonu
 • Otokorelasyon Testi
 • Farklı Varyans Analizi
 • Çoklu Doğrusal Bağlantı Testi
 • Zaman Serilerine Giriş
 • Gecikme Uzunluğu Belirleme
 • Granger Nedensellik Testi

Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.

Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.

İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri