Online Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (11 - 12 - 13 Ekim 2019)

  • 18.30 - 21.30
  • Online
  • 2019-10-11

Eğitim içeriği 

  • Nitel Araştırmaların Doğası
  • Temel Nitel Araştırma Desenleri
  • Araştırma Desenine Uygun Veri Toplama Aracının Belirlenmesi
  • Görüşme Sorularının Hazırlanması Süreci
  • Araştırmacının Sahadaki Rolü ve Verilerin Toplanması
  • Veri Analiz Stratejisinin Seçimi
  • Verilerin Kodlanması ve Kod Kitabının Oluşturulması Süreci (Başlangıç Düzeyinde)

Eğitim sonunda katılım belgesi, SPSS istatistik sözlüğü ve SPSS eğitim videoları verilecektir.

Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.

İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri