Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (2 - 3 - 4 Ekim 2021)

 • 10:00 - 12:00 / 13:0
 • Online
 • 2021-10-02

Eğitim içeriği;

 • Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tanımı, Amacı ve Özellikleri
 • YEM'de Temel Kavramlar ve Semboller
 • Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tarihçesi
 • Yapısal Eşitlik Modellemesinin Varsayımları
 • Model Uyumunun Değerlendirilmesi (İndexler)
 • Model Modifikasyonu
 • Açıklayıcı Faktör Analizi
 • AMOS Programı Tanıtımı
 • Doğrulayıcı Faktör Analizi
 • Yol Analizleri
  • Gözlemlenen Değişkenlerle Yol Analizi
  • Gizli Değişkenlerle Yol Analizi
 • Aracılık (Mediator)
 • Düzenleyici (Moderator)
 • Durumsallık

 Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.

İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri