Online G-Power İle Uygulamalı Güç Analizi Eğitimi (15 Ekim 2021)

 • 18:00 - 22:00
 • Online
 • 2021-10-15

Eğitim içeriği; 

 • Örnek genişliğini etkileyen faktörler
 • Prevelans çalışmalarına örnek genişliği belirleme
 • İki bağımlı/bağımsız gruptan elde edilen ortalamaları karıştırmak için örnek genişliği belirleme
 • İki bağımsız oranı karşılaştırmak için örnek genişliği belirleme
 • Korelasyon katsayısının hesaplanacağı çalışmalar için örnek genişliği belirleme


Kursa katılacak kişilerin sahip olması gerken temel istatistik bilgileri

 • Stutent t ve Mann Whitney U Testlerinin uygulanacağı durumlar
 • Eleştirilmiş t testi ve Wilcoxon testlerinin uygulanacağı durumlar
 • Ki-kare testnin uygulanacağı durumlar
 • Korelasyon analizinin kullanılacağı durumlar

 Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz. 

İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri