Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (19 - 20 - 21 Ekim 2021)

  • 19:00 - 22:30
  • Online
  • 2021-10-19

Eğitim içeriği;

  • Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri
  • Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci
  • Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme
  • SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi"
  • AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi"
  • Kapsam / Yüzeysel / Ölçüt Bağlantılı / Yordama / Eş Zamanlı Geçerlilik / Güvenirlik Analizi
  • %27 Alt Üst Madde Ayırt Ediciliği, Madde Toplam Puan Analizi ve Raporlama

Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.

İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri