Online MAXQDA İle Nitel Veri Analizi Eğitimi (17 - 18 - 19 Aralık 2021)

 • 19:00 - 22:30
 • Online
 • 2021-12-17

Eğitim içeriği 

 • Belgeleri Alma
 • Kod Oluşturma
 • Değişken Atama
 • Kodlayıcılar Arası Uzlaşma
 • MaxDicto İşlevleri
 • Betimsel Analiz
 • Karşılaştırmalı Analiz
 • İlişkisel Analiz .

Ön kayıt için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.

İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri