Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (29 – 30 Eylül - 1 Ekim 2023)

 • 19..00 - 22.30
 • Online
 • 2023-09-29
 • Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tanımı, Amacı ve Özellikleri
 • YEM’de Temel Kavramlar ve Semboller
 • Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tarihçesi
 • Yapısal Eşitlik Modellemesinin Varsayımları
 • Model Uyumunun Değerlendirilmesi (İndeksler)
 • Model Modifikasyonu
 • Açıklayıcı Faktör Analizi
 • AMOS Programı Tanıtımı
 • Doğrulayıcı Faktör Analizi
 • Yol Analizleri
 • -Gözlemlenen Değişkenlerle Yol Analizi

  -Gizil Değişkenlerle Yol Analizi

 • Aracılık (Mediator)
 • Düzenleyici (Moderator)
 • Durumsallık
İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri