Online MAXQDA ile Nitel Veri Analizi Eğitimi (29 - 30 Eylül - 1 Ekim 2023)

 • 19.00 - 22.30
 • Online
 • 2023-09-29
 • Belgeleri Alma
 • Kod Oluşturma
 • Değişken Atama
 • Kodlayıcılar Arası Uzlaşma
 • MaxDicto İşlevleri
 • Betimsel Analiz
 • Karşılaştırmalı Analiz
 • İlişkisel Analiz
İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri