Online Sistematik Derleme ve Meta Analiz Eğitimi (11 – 12 – 13 Aralık 2023)

 • 19.00 - 22.30
 • Online
 • 2023-12-11
 • İyi kalitede bilimsel makale yazmanın önemi
 • Yazım standardizasyonları (PRISMA, PRISMA-ScR, MOOSE ve IJISRIR)
 • Sistematik derleme ve meta-analiz makalesinde giriş ve yöntem bölümlerinin yazımı
 • Anahtar kelimeler, PICOS ve araştırmaların seçim kriterlerinin belirlenmesi
 • Tarama yapılacak veri tabanlarının belirlenmesi ve tarama yapma
 • Çalışmaların seçimi
 • Veri çekme (çıkarma) aracının hazırlanması ve verilerin çekilmesi
 • Makale kalitesinin (bias riskinin) değerlendirilmesi
 • Verilerin sentezi (meta-analiz, narrative sentez)
 • Bulgular ve tartışma bölümleri ile diğer bilgilerin yazımı
 • Örnek sistematik derleme makalesi inceleme/değerlendirme (AMSTAR-2 ve JBI kontrol listesi ile)
İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri