Online Karma Araştırma Yöntemleri Eğitimi (22 – 23 -24 Aralık 2023)

 • 19.00 - 22.30
 • Online
 • 2023-12-22
 • Karma yöntemler nedir?
 • Karma araştırma sorusu tasarımı
 • Karma araştırma sorularına uygun çalışma başlığı ve proje hedefleri oluşturma
 • Karma araştırma desenleri
 • Örneklem çeşitleri, stratejileri, sayısı
 • Veri toplama çeşitleri
 • Analiz çeşitleri ve yorumlanması
 • Bulgu yazma stratejileri (nitel ve nicel entegrasyonu)
 • Tartışma ve sonuç yazma
 • Maxqda ve karma yöntemler
 • Örnek Makale İncelenmesi
İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri