Online Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi (27 – 28 – 29 Aralık 2023)

  • 19.00 - 22.30
  • Online
  • 2023-12-27
  • Ölçme Tanımı, Ölçme Türleri, Ölçek Türleri
  • Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci
  • Geliştirilen / Uyarlanan Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme
  • SPSS ile "Açımlayıcı Faktör Analizi"
  • AMOS ile "Doğrulayıcı Faktör Analizi"
  • Kapsam / Yüzeysel / Ölçüt Bağlantılı / Yordama / Eş Zamanlı Geçerlilik / Güvenirlik Analizi
  • %27 Alt Üst Madde Ayırt Ediciliği, Madde Toplam Puan Analizi ve Raporlama
İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri