Online Temel Düzey SPSS Eğitimi (5 – 6 – 7 Ocak 2024)

 • 19.00 - 22.30
 • Online
 • 2024-01-05
 • Veri Girişi ve Kodlama
 • Değişken Türleri
 • Verilerin Dönüştürülmesi
 • Hipotez Testleri
 • Frekans Tablosu
 • Tanımlayıcı İstatistikler
 • Parametrik Testler

-Bağımsız t Testi

-Bağımlı t Testi

-Tek Yönlü Varyans Analizi

 • Parametrik Olmayan Testler

-Mann Whitney U Testi

-Wilcoxon Testi

-Kruskal Wallis Testi

 • İlişki Testleri (Ki Kare Analizi ve Korelasyon Analizi)
 • Normallik Analizi
 • Güvenirlik Analizi
 • Anket Tasarımı

 

İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri