Online MAXQDA ile Nitel Veri Analizi Eğitimi (19 – 20 – 21 Ocak 2024)

 • 19.00 - 22.30
 • Online
 • 2024-01-19
 • Belgeleri Alma
 • Kod Oluşturma
 • Değişken Atama
 • Kodlayıcılar Arası Uzlaşma
 • MaxDicto İşlevleri
 • Betimsel Analiz
 • Karşılaştırmalı Analiz
 • İlişkisel Analiz
İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri