Online Amos ile Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (26 – 27 – 28 Ocak 2024)

 • 19.00 - 22.30
 • Online
 • 2024-01-26
 • Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tanımı, Amacı ve Özellikleri
 • YEM’de Temel Kavramlar ve Semboller
 • Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tarihçesi
 • Yapısal Eşitlik Modellemesinin Varsayımları
 • Model Uyumunun Değerlendirilmesi (İndeksler)
 • Model Modifikasyonu
 • Açıklayıcı Faktör Analizi
 • AMOS Programı Tanıtımı
 • Doğrulayıcı Faktör Analizi
 • Yol Analizleri

-Gözlemlenen Değişkenlerle Yol Analizi

-Gizil Değişkenlerle Yol Analizi

 • Aracılık (Mediator)
 • Düzenleyici (Moderator)
 • Durumsallık
İstar Akademi

Ön kayıtlar için Kurs Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz.İletişim Bilgileri